نفسی که حبس شد!

برای یه لحظه با بیان اینکه خلع یدی صورت می گیرد احساس کردم روی تخت بیمارستانم و در آخرین تلاش های پزشکان ماسک اکسیزن دهی را از سیستم تنفسیم گرفتند ! برای مدتی نفسم حبس شد و این شوک هنوز در ذره ذره ی وجودم سنگینی می کند . آدما کمتر برایشون اتفاق می افتد که عزیزی را از دست بدهند و تجربه کنند ، قبل ازدست دادنش آن حس را عملا حس کنند . بسیار دردناک بود و خدای را شاکر م که دوباره یافتمش.

/ 0 نظر / 30 بازدید