کوه و کمر

با تلنبار شدن کلی درونیات سرگردانم  دنبال راهی برای سبک شدن بودم بازهم به کوه وکمر زدم! هر زمان تو لاک خودم فرو میرم امواج آرام آب دریاچه ی بهشت کوچک "زریبار" همنوای دلم می شود و کوه کمر هم تکمیل کننده اش با ترکوندن بغض های محبوسم و رصدکردن برگ های ملون درختان پاییزی احساس جان گرفتن را دارم.

پی نوشت: در فارسی باستان(خط میخی)داریوش بر نوشتن فرمان هایش بر چرم اشاره دارد! این چرم در جنوب و جنوب غربی ایران به معنای صخره است! لذا اصلاح کوه وکمر در منطقه ی رودبار،کمر به معنی صخره است!

 

/ 1 نظر / 43 بازدید